ANBI

De Stichting heeft ten doel ‘de opvang van hulpbehoevende kinderen een en ander in de ruimste zin van het woord.’. Praktisch laat zich dit uitgebreider verwoorden door: Wij willen kinderen en jong volwassenen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen opvangen en een veilige woonsituatie bieden waarin ze tot rust komen en hun basisvertrouwen kunnen herstellen om uiteindelijk uit te groeien tot een normaal functionerend en aan de maatschappij deelnemend mens. Doel: herstel van basisvertrouwen en eigenheid.

Statutaire naam: Stichting PiPa (statutaire zetel: Barendrecht)
Publieke naam: Stichting PiPa

KVK en/of RSIN nummer.
KvK nummer: 60377771
RSIN nummer: 8538.83.592

Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
Bezoekadres:

Middeldijk 113-113a
2993AN Barendrecht
Telefoonnummer: 06-11762054

Internetadres: www.stichtingpipa.nl
E-mailadres: info@stichtingpipa.nl

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel ‘de opvang van hulpbehoevende kinderen een en ander in de ruimste zin van het woord.’.

Praktisch laat zich dit uitgebreider verwoorden door: Wij willen kinderen en jong volwassenen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen opvangen en een veilige woonsituatie bieden waarin ze tot rust komen en hun basisvertrouwen kunnen herstellen om uiteindelijk uit te groeien tot een normaal functionerend en aan de maatschappij deelnemend mens. Doel: herstel van basisvertrouwen en eigenheid.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat op 25 maart 2014 uit:

  • de heer Marinus Cornelis Barkmeijer, voorzitter;
  • mevrouw Anneke Lusink-Westerkamp, secretaris;
  • mevrouw Sarine Louisa Velthoven, penningmeester;

Het beloningenbeleid:
Het bestuur krijgt geen beloning of onkostenvergoeding voor haar werkzaamheden.